For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر مصطفی جمشیدیان خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی مکانیک - دفتر 11 تلفن : 3915265 311 98+ فکس : 3912628 311 98+ وب سایت : مصطفی جمشیدیان
  • استادیار گروه مهندسی مکانیک در مکانیک ریز ساختار
زمینه های تحقیقاتی :
  • مکانیک ریز ساختار
  • نظریه میدان فاز
  • مدل سازی چند مقیاسی

تحت نظارت وف بومی